Hủy

Nguyễn hướng minh Tin tức

  • 23/01/2017 - 12:30

    Kiều hối giảm, ai lo?

    Kiều hối được xem là có tầm ảnh hưởng tương tự như dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài.