Hủy

Nguyễn Hữu Huân Tin tức

Cà phê, Phố Phái và iPhone…

Cà phê, Phố Phái và iPhone…

Thi thoảng có vài cậu trai trẻ tĩnh lặng hàng giờ ở cà phê Lâm với iPhone. Café còn đấy, tranh còn đây mà tình người đã khác xưa nhiều.