Hủy

Nguyễn ngọc hạnh Tin tức

Khahomex:

Khahomex: "Áo mới" tạo đà phát triển

"Việc thay đổi tên tuổi, tạo dựng thương hiệu mới để phù hợp với chiến lược phát triển của Công ty là điều cần thiết", CEO Nguyễn Ngọc Hạnh chia sẻ.