Hủy

Nguyễn Ngọc Sự Tin tức

SBIC sẽ IPO vào năm 2015

Chủ tịch HĐTV TCty Công nghiệp tàu thủy (SBIC) - Nguyễn Ngọc Sự cho biết con tàu Vinashin đang được sửa chữa, tra nạp nhiên liệu cho chuyến hải hành lớn.

  • 05/10/2013 - 14:43

    Vinashinlines đã bán gần hết tàu

    Thứ trưởng Bộ Giao thông cho biết, giá bán 6 con tàu của Vinashinlines đều cao hơn khoảng 10% so với mức thẩm định của Bộ Tài chính.