Hủy

Nguyên phụ liệu dệt may Tin tức

  • 11/05/2014 - 13:36

    Giảm lệ thuộc vào kinh tế Trung Quốc

    Cùng với sự lớn mạnh của các nền kinh tế trong khu vực, các hiệp định thương mại, việc giảm dần nhập siêu từ Trung Quốc không phải là quá khó.
  • 06/01/2014 - 13:39

    TPP - cú hích cho dệt may

    DN dệt may (DM) cần phải hình thành chuỗi cung ứng hoàn chỉnh từ thiết kế-nguyên phụ liệu-may-phân phối và có sự liên kết hữu cơ giữa các khâu.