Hủy

Nguyễn quốc hiệp Tin tức

  • 15/04/2013 - 11:21

    Thuỷ sản: nỗi lo từ thị trường Trung Quốc

    Vừa qua, hội thảo Triển vọng thị trường ngành nông nghiệp Việt Nam 2013 đưa ra thông điệp đã đến lúc phải giải cứu ngành nông nghiệp mà thuỷ sản là trường hợp đặc biệt, sau bao năm ngành này gồng gánh vai trò cứu cánh cho nền kinh tế. Năm 2012, thuỷ sản không phải không có những điểm sáng, nhưng rủi ro thị trường, pháp lý hay khoảng cách giữa chính sách và thực thi có thể tiếp tục là lực cản.