Hủy

Nguyễn Quốc Khánh Tin tức

  • 12/12/2018 - 14:51

    Ngành gỗ sẽ phất lên từ các FTA

    Ngành gỗ được cho sẽ hưởng lợi nhiều nhất từ các hiệp định thương mại tự do (CPTPP và EVFTA). Năm 2019 sẽ là năm để ngành gỗ có nhiều bứt phá.
  • 19/11/2014 - 17:10

    PVN có Tổng Giám đốc mới

    Ông Nguyễn Quốc Khánh chính thức giữ chức danh Thành viên Hội đồng thành viên kiêm Tổng Giám đốc PVN từ ngày 19/11/2014.