Hủy

Nguyễn Thanh Tùng Tin tức

Cuộc chiến trong ngành nhựa

Cuộc chiến trong ngành nhựa

Sức ép M&A dữ dội từ các đối thủ nước ngoài buộc các doanh nghiệp nhựa trong nước phải tìm thế phá vây.

  • 01/04/2013 - 10:36

    VFG dự kiến cổ tức 25% năm 2013

    Công ty đặt kế hoạch doanh thu và lợi nhuận lần lượt là 1.760 tỷ đồng và 95 tỷ đồng, tăng 15% và 10% so với kết quả 2012.
Người Tiên Phong