Hủy

Nguyen thi be Tin tức

  • 14/09/2020 - 10:00

    Vietjet CEO an Asian economy transformer

    Vietjet Air CEO Nguyen Thi Phuong Thao is the only Vietnamese representative in Business Insider’s latest list of 100 persons who’ve changed the Asian economy.
  • 27/07/2020 - 08:47

    REE chuyển giao thế hệ

    Cuộc chuyển giao đã được chuẩn bị từ lâu với kỳ vọng tạo một bước tiến mới mạnh mẽ hơn.