Hủy

Nguyễn thị hồng Tin tức

  • 23/06/2015 - 08:00

    Tỉ giá và sức ép của lời cam kết

    Nếu không có những thay đổi bất ngờ trong phần còn lại của năm, có lẽ Ngân hàng Nhà nước sẽ khó giữ cam kết ổn định tỉ giá trong năm nay.