Hủy

Nguyễn Trọng Tấn Tin tức

Món hời tỉ đô  từ xe cũ

Món hời tỉ đô từ xe cũ

Dù có tiềm năng lên tới hàng tỉ USD nhưng thị trường ô tô cũ tại Việt Nam chưa thực sự hấp dẫn.

  • 20/04/2012 - 07:59

    Mỗi bộ có không quá 4 thứ trưởng

    Đối với những bộ quản lý Nhà nước nhiều ngành, lĩnh vực lớn, quan trọng thì số lượng thứ trưởng sẽ do Thủ tướng quyết định.