Hủy

Nhà đầ tư châu Âu Tin tức

Indonesia - công xưởng mới của thế giới

Indonesia - công xưởng mới của thế giới

Bùng nổ kinh tế, chính trị ổn định, tài nguyên thiên nhiên phong phú và tiêu thụ nội địa là những yếu tố biến Indonesia thành công xưởng mới của thế giới.