Hủy

Nhà địa chất học Tin tức

Phát hiện siêu núi lửa tại Hong Kong

Phát hiện siêu núi lửa tại Hong Kong

Các nhà địa chất vừa công bố hình ảnh một siêu núi lửa tại Hong Kong, đây cũng là núi lửa đầu tiên loại này được phát hiện tại Trung Quốc.

Người Tiên Phong