Hủy

Nhà máy tương lai Tin tức

Giá dầu giảm mạnh nhất 2 tháng

Giá dầu giảm mạnh nhất 2 tháng

Giá dầu WTI và Brent đều giảm, trong đó giá WTI giảm mạnh nhất 2 tháng sau báo cáo cho thấy dự trữ dầu Mỹ đã tăng trong bảy tuần qua.