Hủy

Nhà trên giấy Tin tức

  • 04/06/2013 - 09:22

    Nhà ở xã hội nguy cơ bị ế?

    Theo GS Đặng Hùng Võ, nếu không nghiên cứu kỹ, việc phát triển ồ ạt nhà ở xã hội sẽ dẫn đến tình trạng bế tắc về đầu ra trong tương lai.