Hủy

Nhà vua Vajiralongkorn Tin tức

Thái Lan sắp lưu hành tiền giấy mới

Thái Lan sắp lưu hành tiền giấy mới

Bắt đầu từ tháng 4 tới, Thái Lan sẽ sử dụng tiền giấy mới in chân dung Nhà Vua mới lên ngôi Vajiralongkorn (Rama X) ở mặt trước tờ giấy bạc.