Hủy

Nhà xanh Tin tức

  • 28/01/2022 - 13:30

    Nhà máy Net Zero

    Các nhà máy trên thế giới đang đối mặt với thách thức sản xuất Net Zero.
  • 11/06/2019 - 17:45

    Mảng xám nhà xanh

    Nhiều tòa nhà “zero carbon” không hề tiết kiệm năng lượng và cũng không tạo ra nhiều năng lượng tái tạo như mong đợi.