Hủy

Nhắc nhở Tin tức

 • 05/03/2013 - 10:25

  VSD cảnh cáo 3 công ty chứng khoán

  Chứng khoán Phú Gia, Việt Tín, An Thành bị cảnh cáo do không thực hiện xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán lưu ký thực hiện quyền.
 • 07/02/2013 - 14:25

  VSD cảnh cáo chứng khoán Cao Su

  Trong tháng 1/2013, công ty đã liên tục không thực hiện xác nhận Danh sách người sở hữu chứng khoán lưu ký thực hiện quyền.
 • 05/12/2012 - 11:14

  VSD cảnh cáo chứng khoán SHB

  Trong tháng 11/2012, công ty 3 lần bị VSD nhắc nhở bằng văn bản vì không thực hiện xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán lưu ký thực hiện quyền.
Người Tiên Phong