Hủy

Nhạc viện Hà Nội Tin tức

Nghe hòa nhạc jazz đầu tháng 4

Nghe hòa nhạc jazz đầu tháng 4

Nếu chương trình Somtow in Saigon đã diễn ra tại TP HCM là đáng chú ý nhất, thì đây là một trong những đêm nhạc đặc sắc nhất tại Hà Nội đầu tháng 4.