Hủy

Nhăm nhe Tin tức

Huawei không quan tâm tới việc mua lại BlackBerry

Huawei không quan tâm tới việc mua lại BlackBerry

Trong cuộc phỏng vấn gần đây với Reuters, thành viên ban giám đốc Huawei là Chen Lifang cho biết Huawei không quan tâm tới việc mua lại BlackBerry hay bất kỳ nhà chế tạo điện thoại thông minh khác.

  • 18/07/2012 - 19:45

    Lợi nhuận quý II của Yahoo vẫn thấp

    Mặc dù có nhiều hoạt động diễn ra trong quý 2 nhưng theo báo cáo tài chính vừa được công bố, doanh thu và lợi nhuận của Yahoo! vẫn chưa cải thiện bao nhiêu.