Hủy

Nhân loại học Tin tức

Big data: Đại dữ liệu hay Đại Ca

Big data: Đại dữ liệu hay Đại Ca

Một mối lo ngại nảy sinh là những gì có thể xảy ra khi chính phủ các nước đặt quá nhiều lòng tin vào quyền lực của dữ liệu.