Hủy

Nhân sự Tin tức

  • 29/04/2020 - 08:00

    Tuyển dụng đối đầu COVID-19

    COVID-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, cả doanh nghiệp lẫn người lao động đều phải tìm kiếm hình thức tuyển dụng mới để có thể tận dụng tối đa nguồn lực...
  • 19/03/2020 - 11:25

    Ngồi nhà, tránh virus

    Dịch bệnh cũng là phép thử của các doanh nghiệp Việt Nam trong việc ứng dụng công nghệ trong môi trường làm việc linh hoạt.