Hủy

Nhân sự Tin tức

Ngồi nhà, tránh virus

Ngồi nhà, tránh virus

Dịch bệnh cũng là phép thử của các doanh nghiệp Việt Nam trong việc ứng dụng công nghệ trong môi trường làm việc linh hoạt.

  • 24/02/2019 - 13:28

    Khát nhân sự ngành bán lẻ

    Ngành bán lẻ Việt Nam đang phát triển mạnh, vì thế nhân lực ngành này hiện nay đang rất cạnh tranh.