Hủy

Nhân tố quyết định Tin tức

  • 02/04/2013 - 08:07

    Lãi suất có thể tiếp tục giảm

    Chênh lệch giữa lãi suất cho vay với lãi suất huy động hiện đang trong khoảng 3-3,5%. Đây là cơ sở để có thể giảm tiếp lãi suất cho vay từ 1-2%.