Hủy

Nhập khẩu ôtô đã qua sử dụng Tin tức

Giải thoát cho ô tô của Việt kiều hồi hương

Giải thoát cho ô tô của Việt kiều hồi hương

Bộ Tài chính đang dự thảo quy định tiếp tục siết chặt chính sách nhập khẩu ô tô theo chế độ tài sản di chuyển của Việt kiều hồi hương nhưng cũng mở lối thoát cho ô tô đã “trót” về Việt Nam theo cách này.