Hủy

Nhập khẩu than đá Tin tức

  • 11/06/2013 - 09:03

    Giải thoát cho ô tô của Việt kiều hồi hương

    Bộ Tài chính đang dự thảo quy định tiếp tục siết chặt chính sách nhập khẩu ô tô theo chế độ tài sản di chuyển của Việt kiều hồi hương nhưng cũng mở lối thoát cho ô tô đã “trót” về Việt Nam theo cách này.