Hủy

Nhập siêu Tin tức

Nhập siêu quay trở lại, mừng hay lo?

Nhập siêu quay trở lại, mừng hay lo?

Mặc dù cán cân thương mại hàng hóa tháng 5 nhập siêu, nhưng tính chung 5 tháng đầu năm thì cán cân thương mại hàng hóa vẫn giữ xu hướng xuất siêu.

  • 01/06/2020 - 09:52

    Việt Nam xuất siêu 1,9 tỉ USD

    Tổng cục Thống kê cho biết, cán cân thương mại hàng hóa 5 tháng ước tính tiếp tục có mức xuất siêu 1,9 tỉ USD.
XOR, XOR Việt Nam