Hủy

Nhập siêu Tin tức

  • 01/06/2020 - 09:52

    Việt Nam xuất siêu 1,9 tỉ USD

    Tổng cục Thống kê cho biết, cán cân thương mại hàng hóa 5 tháng ước tính tiếp tục có mức xuất siêu 1,9 tỉ USD.
  • 13/12/2018 - 16:05

    Kỷ lục xuất siêu 7,4 tỉ USD

    Tính đến hết tháng 11, tổng trị giá xuất khẩu của Việt Nam đạt 223,72 tỉ USD, thặng dư thương mại 7,4 tỉ USD.
Người Tiên Phong