Hủy

Nhập siêu Tin tức

 • 01/06/2020 - 09:52

  Việt Nam xuất siêu 1,9 tỉ USD

  Tổng cục Thống kê cho biết, cán cân thương mại hàng hóa 5 tháng ước tính tiếp tục có mức xuất siêu 1,9 tỉ USD.
 • 13/12/2018 - 16:05

  Kỷ lục xuất siêu 7,4 tỉ USD

  Tính đến hết tháng 11, tổng trị giá xuất khẩu của Việt Nam đạt 223,72 tỉ USD, thặng dư thương mại 7,4 tỉ USD.
 • 20/11/2018 - 15:06

  Cận Tết, Việt Nam nhập siêu

  Đang liên tiếp xuất siêu lớn những tháng vừa qua, đột ngột trong những ngày đầu tháng 11, cán cân thương mại đảo chiều.