Hủy

Nhảy việc Tin tức

Vì sao Gen Z thích nhảy việc?

Vì sao Gen Z thích nhảy việc?

“Nhảy việc” để thử sức mình, “nhảy” để tìm cơ hội tốt hơn hay thậm chí là để chứng tỏ mình đa năng, có thể làm được nhiều nơi, nhiều việc…

XOR, XOR Việt Nam