Hủy

Nhiệm kì Tin tức

  • 18/02/2014 - 00:21

    Citibank Việt Nam thay CEO

    Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa chính thức chấp thuận việc bổ nhiệm ông Dennis Hussey giữ chức Tổng giám đốc Citibank Việt Nam.