Hủy

Nhiệm kì Tin tức

  • 18/02/2014 - 00:21

    Citibank Việt Nam thay CEO

    Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa chính thức chấp thuận việc bổ nhiệm ông Dennis Hussey giữ chức Tổng giám đốc Citibank Việt Nam.
Người Tiên Phong