Hủy

Nhiêu lộc Tin tức

  • 03/06/2013 - 14:52

    TPHCM duyệt xây thêm 4 cầu mới

    Các cầu này là cầu Lê Văn Sỹ, cầu Kiệu, cầu Bông và cầu Hậu Giang. Thời gian thực hiện dự án từ tháng 6/2013 đến 9/2014.