Hủy

Nhìn đời Tin tức

  • 30/01/2013 - 21:40

    Khi ngân hàng không dám cho vay

    Ngân hàng Nhà nước dự kiến tăng trưởng tín dụng năm 2013 sẽ ở khoảng 12% và sẽ là năm thứ ba liên tiếp tăng trưởng thấp hơn nhiều năm trước.
  • 17/01/2013 - 17:05

    Nợ công Việt Nam trên 70 tỷ USD

    So với thế giới, nợ công của Việt Nam đang ở mức trung bình cả về giá trị tuyệt đối, bình quân đầu người, và cả tỷ lệ so với GDP.