Hủy

NHTMCP Công Thương Việt Nam Tin tức

Thế trận mới của VietinBank

Thế trận mới của VietinBank

Cửa tăng vốn đã mở ra, mang lại kỳ vọng mới cho VietinBank, nhưng ngân hàng này còn rất nhiều chuyện phải làm.