Hủy

Nhựa sinh học Tin tức

Ăn tôm nhớ giữ vỏ!

Ăn tôm nhớ giữ vỏ!

Hơn 500.000 tấn phụ phẩm trong ngành chế biến tôm có thể trở thành nguồn nguyên liệu nhựa sinh học trong tương lai....

Người Tiên Phong