Hủy

Nhuộm màu Tin tức

Nổi tiếng như lụa Tân Châu

Nổi tiếng như lụa Tân Châu

Nghề làm lụa, lãnh ở Tân Châu, An Giang nổi tiếng từ rất lâu. Công việc phát đạt đến nỗi ngày xưa nhà nhà đều làm lụa, âm thanh đặc trưng của những con thoi lách cách chạy qua lại bên khung dệt.