Hủy

Nhuộm Tin tức

  • 01/04/2014 - 07:47

    Nổi tiếng như lụa Tân Châu

    Nghề làm lụa, lãnh ở Tân Châu, An Giang nổi tiếng từ rất lâu. Công việc phát đạt đến nỗi ngày xưa nhà nhà đều làm lụa, âm thanh đặc trưng của những con thoi lách cách chạy qua lại bên khung dệt.
  • 20/05/2013 - 15:47

    Nhuộm vải bằng lá cây, tại sao không?

    Thật khó tin được, hầu hết các loại lá cây đang hiện hữu đều có thể biến thành nguyên liệu để nhuộm nên những thớ vải đầy màu sắc. Nhưng điều này đã trở thành hiện thực với ý tưởng nhuộm vải bằng lá cây của tác giả Hoàng Thị Lĩnh, Hà Nội.
Người Tiên Phong