Hủy

Nielsen Việt Nam Tin tức

Năm của ngành hàng FMCG

Năm của ngành hàng FMCG

Cùng với sự phục hồi của đà tăng trưởng kinh tế, sức cầu cho các sản phẩm tiêu dùng nhanh (FMCG) tăng mạnh.