Hủy

Niêm yết thẳng Tin tức

  • 01/02/2013 - 22:29

    TLT hủy niêm yết từ ngày 28/2

    TLT hủy niêm yết tự nguyện để chuyển sang thị trường đăng ký giao dịch tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.