Hủy

Nien dai Tin tức

  • 27/04/2015 - 13:25

    Vì sao Masan không chia cổ tức?

    ĐHĐCĐ Masan năm 2015 đã thông qua nội dung tờ trình về việc sẽ không chia cổ tức năm 2014 và sẽ không trả thù lao cho HĐQT cũng như BKS.