Hủy

Niên giám Tin tức

  • 12/12/2013 - 19:18

    Chúng ta vừa giàu hẳn lên!

    Năm ngoái mỗi người trong chúng ta đều giàu thêm chừng 150 USD mà ít ai biết. Còn ai ở TPHCM thì thu nhập năm ngoái bỗng tăng thêm 400 USD.
  • 23/01/2013 - 14:24

    HSG bổ nhiệm 2 Phó Tổng giám đốc

    Ông Nguyễn Minh Khoa làm Phó Tổng giám đốc Phụ trách sản xuất - cung ứng và ông Hồ Thanh Hiếu làm Phó Tổng giám đốc phụ trách kinh doanh.