Hủy

Nikkei Tin tức

  • 02/11/2015 - 11:40

    Chỉ số PMI Việt Nam tăng trở lại

    Tuy nhiên, số lượng đơn đặt hàng mới giảm tháng thứ hai liên tiếp, số lượng đơn đặt hàng xuất khẩu mới cũng giảm tháng thứ năm liên tiếp.