Hủy

Nitto denko Tin tức

Cuộc thâu tóm của người Nhật

Cuộc thâu tóm của người Nhật

Các công ty Nhật đang ồ ạt thực hiện M&A ra nước ngoài để tránh rơi vào cảnh trở thành mục tiêu thâu tóm của kẻ khác.