Hủy

Nợ học phí Tin tức

  • 16/08/2014 - 14:18

    Warren Buffett có bao nhiêu tiền?

    Số tiền Warren Buffett kiếm được mỗi ngày cao hơn khoản tiền mà diễn viên Jennifer Lawrence làm được trong cả năm. Tính theo giờ, số này đủ trả học phí đại học cho 6 sinh viên Mỹ.