Hủy

Nợ khó đòi Tin tức

  • 24/01/2013 - 08:05

    Nợ xấu chứng khoán không dễ đòi

    Không nhiều CTCK có thể thu hồi thông qua bán các cổ phiếu không thanh khoản khi thị trường phục hồi, phần còn lại sẽ mất trắng và khiến phải đóng cửa.
  • 13/07/2012 - 20:37

    KMT thành lập xí nghiệp mới

    KMT thành lập Xí nghiệp Kinh doanh Kim khí số 7 kể từ ngày 1/7 và bổ nhiệm ông Nguyễn Anh Hoàng là Giám đốc xí nghiệp.