Hủy

Nỗ lực đẩy giá tăng Tin tức

Nỗ lực đẩy giá cao su bất thành

Nỗ lực đẩy giá cao su bất thành

Nỗ lực đẩy tăng giá cao su thiên nhiên của các nhà sản xuất bằng việc cắt giảm nguồn cung dường như đã thất bại chỉ sau hơn 4 tháng thực hiện.