Hủy

Nợ nước ngoài Tin tức

  • 10/08/2020 - 17:14

    Người Việt bốn phương (Số 691)

    Bộ Luật Lao động mới chính thức có hiệu lực từ ngày 1.1.2021 sẽ tác động đến công tác đưa người lao động đi nước ngoài.