Hủy

Nọc rắn Tin tức

Đức còn nợ Hy Lạp 160 tỷ euro?

Đức còn nợ Hy Lạp 160 tỷ euro?

Ước tính khoản tiền Athens cho Đức quốc xã vay là 54 tỷ euro cùng với bồi thường để Hy Lạp tái thiết sau Thế chiến thứ hai là 108 tỷ euro.