Hủy

Noel hupont Tin tức

ABB có lãnh đạo mới

ABB có lãnh đạo mới

ABB đã bổ nhiệm ông Noel Hupont làm Tổng giám đốc đồng thời là Giám đốc Ban Công nghệ Điện của ABB Việt Nam, có hiệu lực từ tháng 10/2019

Người Tiên Phong