Hủy

Nội dụng Facebook Tin tức

  • 03/06/2013 - 08:51

    Facebook mất hàng chục đối tác quảng cáo

    Facebook dường như đã thất bại trước việc kiểm soát các nội dung thiếu lành mạnh, đặc biệt là tệ phân biệt giới tính, bạo hành phụ nữ xuất hiện nhan nhản.
  • 12/10/2012 - 20:48

    Anonymous đánh sập Facebook

    Ngày 11/10 cho biết, người dùng Facebook tại Áo, Na Uy, Đức, Hi Lạp, Pháp, Italia và Thụy Điển đã không thể truy cập vào dịch vụ này tại vài thời điểm.