Hủy

Nông dân vay vốn Tin tức

Làm sao để nông dân vay được vốn?

Làm sao để nông dân vay được vốn?

Không bất ngờ khi chính sách vốn là một trong những vấn đề được chú ý trong cuộc đối thoại giữa Thủ tướng với hơn 600 đại diện nông dân cả nước.