Hủy

Nông nghiệp thông minh Tin tức

FPT bắt đầu… trồng rau?

FPT bắt đầu… trồng rau?

FPT và Fujitsu vừa xây dựng Trung tâm hợp tác nông nghiệp thông minh, với hai mô hình sản xuất "Nhà kính” và "Nhà máy rau"...