Hủy

Nông nghiệp xanh Tin tức

Nông nghiệp kiểu Mỹ ở Việt Nam

Nông nghiệp kiểu Mỹ ở Việt Nam

Doanh nhân Mỹ, ông Alexander Nguyễn đang nắm bắt xu hướng phát triển nông nghiệp hữu cơ ở Việt Nam để triển khai kế hoạch kinh doanh mới.

Myanmar: Thương nhớ cánh đồng xanh

Myanmar: Thương nhớ cánh đồng xanh

Cùng với ống khói nhà máy hay khu thương mại trọc trời, cánh đồng xanh bất tận cũng sẽ mang lại thịnh vượng cho niềm tự hào tiếp theo của châu Á.